Veterinární přípravky

 • Vytvoření technické dokumentace pro veterinární přípravky (kosmetické a doplňky stravy).
 • Zajištění schvalovacího procesu na ÚSKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv) eventuálně na ÚŠKVBL (Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv).
Mezi veterinární přípravky podle zákona patří:
 • hromadně vyráběné přípravky, které jsou určeny k přímému použití pro zvířata nebo přicházejí do styku se zvířaty
 • vitaminové a minerální přípravky
 • kosmetické přípravky
 • dietetické přípravky
 • přípravky sloužící k in vitro diagnostice v oblasti veterinární medicíny tzv. laboratorní diagnostika


Zajistíme pro Vás:
 • Dokumentaci potřebnou k registraci veterinárních přípravků v České republice a na Slovensku dle platné legislativy a její schválení veterinárním lékařem.
 • Analytické testování veterinárních přípravků.
 • Klinickou a spotřebitelskou studii veterinárních přípravků.
 • Vytvoření a překlad návrhu etiket pro veterinární přípravky.
 • Nastavení a zavedení správné výrobní a distribuční praxe (SVP/GMP).
 • Doporučení a zajištění vývoje veterinárních přípravků.
 • Doporučení a zajištění smluvní výroby.
 • Konzultace a poradenství k veterinárním přípravkům.


Odkazy:
 • Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) - Zákon č. 166/1999 Sb.
 • Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
 • Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášek č. 610/2004 Sb. a č. 330/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění vyhlášky č. 639/2004 Sb.