Kosmetické přípravky

 • Zhodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků dle platné legislativy („posudek“).
 • Konzultace Vaší etikety a vytvoříme návrh či překlad etikety přímo pro Váš výrobek.
 • Testování kosmetických přípravků.
 • Klinické a spotřebitelské studie kosmetických přípravků.
 • Oznámení/registrace kosmetických přípravků do CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
 • Nastavení a zavedení správné výrobní a distribuční praxe dle ČSN ISO 22 716 ( SVP/ GMP) ve Vaší firmě.
 • Školení a odborná vzdělávací činnost ke kosmetickým přípravkům.
 • Seznámíme Vás s povinnostmi distributora a odpovědné osoby ke kosmetickým přípravkům.
 • Doporučení a zajištění vývoje kosmetických přípravků.
 • Doporučení smluvní výroby.
 • Osobní konzultace a poradenství ke kosmetickým přípravkům dle Vašich požadavků.
 • Provedeme za Vás externí audit u Vašich dodavatelů.
Na kosmetické přípravky se vztahují následující právní předpisy:
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 655/2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky
 • Rozhodnutí Komise (ES) č. 96/335, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích (novela Rozhodnutí Komise č. 2006/257)
 • Doporučení Komise (ES) č. 2006/647 o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních, která s nimi souvisí
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (§§ 51 a 52)
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů
 • ČSN EN ISO 22716- Kosmetika – Správná výrobní praxe (SVP) – Směrnice pro správnou výrobní praxi

Co je potřeba pro zahájení výroby kosmetických přípravků?

(upozornění: výčet níže uvedených povinností není úplný a má pouze informativní charakter)
Pro výrobu kosmetických přípravků je potřeba mít:
 • provozovnu k tomuto účelu zkolaudovanou (stavební úřad, Krajská hygienická stanice apod.) tj. provozovna musí být zkolaudována pro výrobu kosmetických přípravků, můžeme doporučit provozovnu pro vaši smluvní výrobu,
 • platný živnostenský list pro výrobu kosmetických přípravků, týká se zadavatelů, tak i výrobců,
 • zpracovaný dokument správné výrobní praxe pro zajištění výroby bezpečných finálních kosmetických přípravků (norma ČSN EN ISO 22716 – Kosmetika – Správná výrobní praxe (SVP) – Směrnice pro správnou výrobní praxi) – pomůžeme sestavit a zajistit požadované dokumenty a certifikaci.
Před uvedením kosmetického přípravku na trh je potřeba zajistit:
 • posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku dle požadavků čl. 10 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích ve spojení s přílohou I Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích - Zajistíme pro Vás,
 • splnění oznamovací povinnosti dle požadavků čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích - Zajistíme pro Vás,
 • splnit požadavky na označování dle čl. 19 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích včetně požadavků souvisejících s tvrzeními o přípravku stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích - Můžeme poradit a doporučit.
Kosmetické přípravky