Doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu

 • Oznámení doplňků stravy a potraviny pro zvláštní výživu na ME a MZe.
 • Konzultace k etiketám pro doplňky stravy a potraviny.
 • Zdravotní a výživová tvrzení – Poradíme Vám, jak je správně použít.
 • Potraviny nového typu (Novel Food) - žádost o schválení o uvedení potraviny nového typu na trh.
 • Zajištění odborného testování doplňků stravy a potravin.
 • Nastavení a zavedení systému HACCP.
 • Školení a odborná vzdělávací činnost k doplňkům stravy a potravinám.
 • Doporučení a zajištění vývoje doplňků stravy.
 • Doporučení a zajištění smluvní výroby.
 • Konzultace a poradenství k doplňkům stravy a potravinám.
 • Provedeme za Vás externí audit u Vašich dodavatelů.
 • Kontrola reklamních materiálů a webových stránek.
 • Všechny tyto služby zajišťujeme i pro Slovensko.
Doplňky stravy

Doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu – základní informace

Doplňky stravy a potraviny určené pro zvláštní výživu jsou specifickou kategorií potravin, na které se vztahuje široké spektrum právních předpisů v rámci potravinového práva.

Doplňky stravy

Účelem doplňků stravy je doplňovat běžnou stravu a to jako koncentrovaný zdroj živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které není možné přijmout běžnou pestrou a vyváženou stravou. Takovým běžným doplňkem stravy je např. vitamin C, jehož větší příjem je doporučován v období chřipek, neboť přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Doplňkem stravy může ale také aktivní uhlí, které za splnění podmínek daných legislativou, napomáhá snižování nadměrné plynatosti po jídle.

Označování, obchodní úprava, balení a reklama nesmí doplňkům:

 • přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat,
 • obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů anebo minerálních látek.
Potraviny určené pro zvláštní výživu Potraviny pro zvláštní výživu jsou potraviny, které jsou určeny pro určité výživové účely a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití.

Potraviny určené pro zvláštní výživu dělí evropská legislativa na následující kategorie potravin:

a) počáteční a pokračovací kojenecká výživa;
b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti;
c) potraviny pro zvláštní lékařské účely;
d) náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.
Potravinám pro zvláštní výživu se nemohou přisuzovat vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění, i když potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou určeny pro dietní režim určitých pacientů. Odkaz na dietní režim v souvislosti s nemocemi, poruchami či zdravotním stavem, pro něž je potravina určena, není považován za přisuzování vlastností v oblasti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění.
Důležité odkazy: